Privacyverklaring Opleidingsinstituut voor Preventieve en Functionele Geneeskunde B.V

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens het OPFG van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen.

Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over het OPFG

Opleidingsinstituut voor Preventieve en Functionele Geneeskunde B.V. is eigendom van Yvonne van Stigt BV.

Onder deze handelsnaam worden de volgende diensten aangeboden:

 • workshops, trainingen en meerdaagse opleidingen
 • individuele begeleiding op locatie
 • abonnementen op nieuwsbrieven

Yvonne van Stigt beheert de volgende websites:

 • www.oergezond.nu
 • www.opfg.nl
 • www.integraalhersteltrainer.nl

Haar eigen gegevens zijn:

Yvonne van Stigt, Tiendhoeve 34, 3992 NM Houten

contact@opfg.nl

KvK-nummer: 67922171

 

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. IP-adres en locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden.

Wanneer iemand een brochure aanvraagt of een contactformulier invult

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Deze persoonsgegevens gebruiken we om de gevraagde informatie toe te sturen of om contact op te nemen voor het bespreken van vragen over onze producten of dienstverlening. Het IP-adres en de locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. We zullen iemand nooit automatisch toevoegen aan onze nieuwsbriefabonnees; daarvoor is een actieve handeling van de persoon zelf nodig.

Wanneer iemand zich inschrijft voor een training of een meerdaagse opleiding:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat bezoekers onze site benaderen
 • Overige persoonsgegevens die zelf verstrekt worden, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld dieetwensen, geboortedatum, functie en betaalgegevens (bij automatische incasso)

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, een intakeformulier toe te sturen en informatie over de training te verstrekken. De gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen.

Wanneer iemand zichzelf opgeeft voor individuele coaching of hiervoor wordt opgegeven:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Functie
 • Aantal jaar in dienst / zelfstandig
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die iemand zelf verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over de gezondheid, indien relevant. Deze vallen in de Wet AVG onder bijzondere persoonsgegevens

Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek, en niet via een formulier op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de betrokkene daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor rapportage aan derden. Daarnaast gebruiken we de gegevens om na afloop van de begeleiding een evaluatieformulier te sturen en voor borging enkele maanden na afloop.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OPFG neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via contact@opfg.nl

Cookies of vergelijkbare technieken

De sites van OPFG gebruiken alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden. We gebruiken ook enkele cookies om de technische werking van de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het OPFG verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • KaVeHa BV (administratieve ondersteuning)
 • Snelstart (boekhoudpakket)
 • S for Software (administratieve ondersteuning)
 • De Websitewinkel (webbouwer)
 • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
 • Google Analytics

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer iemand zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door OPFG. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Stuur de gegevens naar
OPFG, De Limiet 15​, Flexizone 2e etage
4131 NR Vianen, Utrecht

Verzoek om inzage

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@opfg.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/