Biomedisch Systeemtherapeut

OPFG-orthomoleculaire-geneeskunde

Biomedisch Systeem Therapeut (voorheen Orthomoleculair Therapeut)

De Opleiding

In september 2023 start de eerste lichting van de 4-jarige Beroepsopleiding tot Biomedisch Systeem Therapeut.

De opleiding begint bij het OPFG met de opleiding tot VitamineCoach. Deze 12 daagse opleiding kan ook los gevolgd worden, maar is tevens het eerste jaar van de beroepsopleiding.

Na deze opleiding wil je vast doorstuderen!

Wie de 4 jarige beroepsopleiding gaat volgen heeft voor de start van het tweede jaar een Medische Basiskennis diploma op zak, van een willekeurige erkende opleider in Nederland, geaccrediteerd met 40 ECTS.

Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor mensen die:

 • Op zoek zijn naar een ‘evidence informed’ beroepsopleiding in de orthomoleculaire geneeskunde
 • Beschikken over een Hbo denkniveau
 • De Engelse taal machtig zijn, in elk geval kunnen lezen en interpreteren
 • Verder willen kijken dan symptoombestrijding
 • De echte oorzaken van ziekte willen onderzoeken
 • Zich aan willen sluiten bij de meest veeleisende beroepsverenigingen
 • Geen genoegen nemen met louter kennis, maar vooral op zoek zijn naar inzicht
 • Begrijpen dat mensen niet allemaal passen binnen een protocol
 • Systemisch kunnen denken
 • Vanuit het hart willen werken
 • Een opleiding zoeken die ook modulair gevolgd kan worden
 • Een vervolgopleiding zoeken na een eenjarige opleiding in de orthomoleculaire geneeskunde

Uitgangspunten

De 4-jarige beroepsopleiding is gebaseerd op het gedachtegoed van het systeemdenken. Cruciaal bij het zoeken naar de oorzaak van ziekte is de vraag ‘Waar, in welk lichamelijk proces is de basis van ontregeling te vinden die ten grondslag ligt aan het ontstaan van ziekte?

Systeemdenken

In de huidige geneeskunde worden ziektesymptomen veelal los van elkaar gezien, zonder de verbanden te onderzoeken. Daardoor kunnen vele ziektebeelden niet optimaal behandeld of voorkomen worden. Dat het in de wetenschap ook anders kan, bewijzen de systeembiologie en de economische wetenschappen. Hierbij bestaat het systeemdenken al jaren als een volkomen geaccepteerde wetenschappelijke benadering.

Door systemisch te denken binnen de geneeskunde worden verbanden gelegd tussen evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om vervolgens het ziek-zijn (de pathologie) te kunnen verklaren. Door deze benadering is er een methodiek ontstaan waarbij de oorzaak van ziekte kan worden behandeld.

In het tweede jaar van de opleiding leer je volgens de hiërarchie van de fysiologie van het lichaam welke processen een rol spelen bij de regulatie van gezondheid. Ofwel je begrijpt hoe een lichaam de homeostase in stand weet te houden of juist kwijt te raken. Hiervoor leer je in het 2e jaar vooral het theoretisch kader.

In het derde jaar van de opleiding kun je de verstoring van de homeostase in kaart brengen vanuit de eerder aangeleerde hiërarchische fysiologie. Hiermee begrijp je waarom een bepaald ziektebeeld is ontstaan en ‘aan welke knop je kunt draaien’ om het lichaam weer in balans te brengen.

In het vierde jaar van de opleiding is er een stagekliniek waarin je het geleerde in de praktijk kunt brengen, er zijn de lessen therapeutische vorming en de opleiding wordt afgesloten met een scriptie.

Data 1e leerjaar 2023 tevens 9e editie VitamineCoach

8, 9, 22 en 23 september, 13 en 14 oktober, 3, 4, 17 en 18 november, 1 en 2 december

examen 16 december

Start nieuw 2e opleidingsjaar in 2023:

2023: 15 en 16 september, 6 en 7 oktober, 10 en 11 november, 1 en 2 december
2024: 26 en 27 januari, 1 en 2 maart, 22 en 23 maart, 12 en 13 april
examen: 18 mei

Start nieuw 3e opleidingsjaar in 2023:

2023: 22 en 23 september, 13 en 14 oktober, 17 en 18 november, 8 en 9 december
2024: 12 en 13 januari, 9 en 10 februari, 8 en 9 maart, 5 en 6 april
examen: 11 mei

Start nieuw 4e opleidingsjaar in 2023:

Studenten krijgen hierover persoonlijk bericht.

Studiebelasting

Voor de studiebelasting moet je rekenen op ongeveer 15 uur thuisstudie per week, afhankelijk van je leertempo en je kennisniveau.

Voorlopig lesprogramma

De Beroepsopleiding Orthomoleculair therapeut is een vierjarige opleiding.

Het eerste leerjaar heeft 12 lesdagen:

Onderwerpen eerste leerjaar:

 • Voeding
 • Nutriënten
 • Orthomoleculaire principes
 • Darmwerking
 • Energieproductie
 • Stress
 • Bewegen
 • Casussen

In het tweede leerjaar met 16 lesdagen ligt de focus op de behandeling van de belangrijkste fysiologische en biochemische werkingsmechanismen van het lichaam.

In het vierde leerjaar staat de therapeutische vorming centraal. Het opleidingstraject wordt afgesloten met een afstudeerscriptie. In de stagekliniek wordt er regelmatig met echte cliënten in de praktijk geoefend. Cliënten die zich willen aanmelden voor een stageconsult kunnen zich melden via het contactformulier.

Onderwerpen vierde leerjaar:

 • Scriptie voorbereiding, wetenschap en methodologie
 • Intervisie
 • Ethiek
 • Therapeutische vaardigheden, zoals motiverende gespreksvoering
 • Toxicologie
 • Stage

De lesprogramma's van de nieuwe opleiding tot Biomedisch Systeem Therapeut volgen na de open dag van 9 juni.

Voor reeds in het veld werkzame therapeuten zijn er mogelijkheden om in te stromen in leerjaar 2 of 3, of deel te nemen aan speciale verkorte opleidingstrajecten. Meer hierover maken we bekend op de open middag van 9 juni!

Praktisch & kosten

Vooropleidingseisen: HBO denkniveau. Om voor accreditatie bij een beroepsvereniging in aanmerking te komen, zijn er bij de diverse verenigingen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Neem contact op met de beroepsvereniging om te controleren of je aan de eisen voldoet. Het OPFG is hiervoor niet verantwoordelijk.

Instromen: Het is voor reeds gevestigde therapeuten mogelijk om in te stromen in het 2e, 3e of 4e leerjaar, afhankelijk van het vooropleidingstraject. Vragen hierover kun je stellen via het contactformulier.

Losse modules: Je kunt ook inschrijven voor losse dagen en modules van de vierjarige opleiding. Reeds gevestigde therapeuten en artsen kunnen zich hierdoor verdiepen in specifieke onderwerpen, of voldoen aan de nascholingseisen van de beroepsverenigingen. Cursisten die inschrijven voor de gehele opleiding hebben echter voorrang bij inschrijving.

Tarieven 2023 inclusief digitaal lesmateriaal (onder voorbehoud):

€ 2195,00 voor leerjaar 1
€ 2995,00 vanaf het 2e leerjaar.
Inschrijfkosten: € 40,-
Examenkosten € 75,-

Alle genoemde kosten zijn BTW-vrij.

Gespreide betaling is mogelijk, de opties worden aangegeven in de e-mail die je een ca. maand voor de start van de opleiding van ons ontvangt.

Niet inbegrepen: eventuele vakliteratuur.

Accreditatie: Ons eerste jaar is als een zelfstandige beroepsopleiding geaccrediteerd door de KTNO. De gehele therapeutenopleiding wordt aangemeld voor accreditatie geaccrediteerd door de KTNO.

Ervaringen van cursisten

Na les te hebben gehad van Yvonne, denk je nooit meer hetzelfde. De kennis en ervaring die zij heeft opgedaan in haar eigen zoektocht naar gezondheid, combineert ze met de meest recente inzichten in haar vakgebied. En daarbij dwingt ze je altijd om na te denken waarom je lichaam een bepaalde keuze zou maken.
Je gaat leren om tot de kern van een probleem te komen en dáár de oplossing te zoeken. Niet altijd de makkelijke weg, maar uiteindelijk wel de meest effectieve. Dit doceert ze met zoveel bevlogenheid én een stukje humor. Les van Yvonne is altijd weer een feestje.
Marije Staats

Meteen tijdens de eerste dag dat ik van Yvonne les kreeg, was ik enorm enthousiast en blij met haar als docent. Zij heeft zó veel kennis en doet elke lesdag haar best om daar zoveel mogelijk van over te brengen, altijd op een duidelijke manier en tegelijk ook leuk en luchtig.
Daarna heb ik steeds enorm naar iedere les van Yvonne uitgekeken, omdat ik wist dat ik van begin tot eind aan haar lippen zou hangen en weer veel nieuwe informatie rijker zou zijn. Zij is een enorm inspirerende bron van kennis en heeft daarbij ook ontzettend veel praktijkervaring, wat ook heel leerzaam is. Ik ben erg dankbaar dat ik zoveel van haar heb mogen leren en blijf uitkijken naar haar toekomstige lesdagen.
Aida Peimaei

Vorig jaar heb ik de opleiding Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut gevolgd met als hoofddocent Yvonne van Stigt. Ik kende Yvonne niet en ging “blanco” starten aan de opleiding. Al tijdens de eerste les van Yvonne raakte ik onder de indruk van haar persoonlijkheid en haar manier van lesgeven.
Yvonne deelt echt veel van haar ervaringen en opgedane kennis en dat is zo fijn en waardevol. Ze helpt je echt verder. Ik ben door haar geïnspireerd geraakt om eerst aan de slag te gaan met mijn eigen lichaam om vervolgens de cliënten die in mijn praktijk komen verder te kunnen helpen. Een superfijne opleidingstijd bij Yvonne gehad waar ik nog elke dag de vruchten van pluk.
Mariska van Erk

In 2016 heb ik de opleiding tot orthomoleculair epigenetisch therapeut bij de ortho health foundation in Hoofddorp gevolgd. Onze hoofddocent tijdens deze opleiding was Yvonne van Stigt. Ik ken Yvonne al heel wat jaartjes. Een van de redenen dat ik de opleiding ben gaan volgen, was ook dat Yvonne de hoofddocent zou zijn. De lessen van Yvonne heb ik als zeer prettig ervaren. Zij is als geen ander in staat om je inzicht te geven in de materie, en om uiteindelijk verbanden te kunnen leggen.
Yvonne legt ingewikkelde zaken op een heel begrijpelijke manier uit. Ook put zij uit haar jarenlange ervaring. En zij werkt aan de hand van de talloze voorbeelden uit haar eigen praktijk, en ook uit haar persoonlijke zoektocht naar gezondheid! Tenslotte worden de lessen van Yvonne ook met zeer veel humor gegeven, boeiend en nimmer saai! Kortom in een woord geweldig! Yvonne is, en zal ook in de toekomst een groot inspirator en voorbeeld voor mij zijn en blijven!
Dank je wel Yvonne!
Jolanda Verkleij

Voorlopig docententeam

 • Yvonne van Stigt, hoofddocent
 • Anne-Mieke Omtzigt
 • Cindy de Waard
 • Dorte Kramers
 • Jeroen de Haas
 • John van der Woude
 • Juglen Zwaan
 • Susanne Hazen
 • Wim Gelderblom

Ons open huis is op vrijdagmiddag 9 juni 2023 om half 2 uur. Mocht je interesse hebben in één van onze opleidingen, laat het ons weten via ons contactformulier. Heb je verder nog vragen, of wil je persoonlijk even kennismaken? Je bent altijd welkom voor een individueel gesprek.

Startdatum 1e jaar

volgende editie september 2023

Tijden

09:30 – 17:00 uur

Locatie

De Limiet 15A
4131 NR Vianen
Gratis parkeren