Masterclasses – leefstijlgeneeskunde

Speciale masterclass leefstijlgeneeskunde

Speciaal voor artsen die meer willen weten van leefstijlgeneeskunde verzorgt het OPFG de tweedaagse masterclass leefstijlgeneeskunde.

De kranten staan er bol van en boeken over gezonde voeding gaan als warme broodjes over de toonbank. De gezonde leefstijl is hot en hip. Hier misschien dat veel van die boeken niet onderbouwd of wetenschappelijk of betere term zijn en dat daardoor meer en meer verwarring ontstaat? Toch blijkt het voor artsen een onbekend terrein. In de geneeskundeopleidingen is er gewoonlijk maar weinig aandacht aan besteed.

De wetenschap staat echter niet stil en de aanbevelingen zoals vanuit het Visiedocument de Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten, laten zien dat het tijd is om het terrein te gaan verkennen.

Maar hoe?

Heeft een arts wel tijd en energie om zich hierin te verdiepen? Is dit wel een taak die de arts toebehoort?

En als je als arts wel de kennis hebt, hoe motiveer je de patiënt dan om zijn leefstijl te veranderen? Is het mogelijk om leefstijlveranderingen op recept te geven?

In een tweedaagse introductiecursus bieden wij tools waarmee je patiënten op weg kunt helpen, maar vooral ook inzicht in de evolutionaire principes die bepalen waarom mensen hun leefstijl niet veranderen. Want de mens zal zijn gedrag niet veranderen als er een noodzaak is voor dat gedrag.

In de cursus gaan we dieper in op dit mechanisme en wordt duidelijk waarom bepaalde patiënten persisteren in ongezond gedrag. We besteden veel aandacht aan de biochemische processen en werkingsmechanismen die dit gedrag sturen, maar wij laten ook zien op welke manier de evolutionaire noodzaak tot ongezond gedrag kan worden omgebogen.

Momenteel geen tweedaagse masterclass leefstijlgeneeskunde gepland. Check binnenkort nogmaals.